Termékeink

NTSS védelmi rendszer

In­for­ma­ti­kai vé­del­mi rend­szer

NTSS vé­del­mi rend­szer

Tovább
Biztonságos kommunikációs eljárások

Biz­ton­sá­gos kom­mu­ni­ká­ci­ós el­já­rá­sok

Adat- és kom­mu­ni­ká­ci­ó­vé­de­lem

Tovább
Személyre szabott IT védelem

Sze­mély­re sza­bott IT vé­de­lem

In­for­ma­ti­kai biz­ton­ság a nap 24 órá­já­ban

Tovább
Dokumentumkezelés

Do­ku­men­tum­ke­ze­lés

Kor­sze­rű do­ku­men­tum­tá­ro­lás in­for­ma­ti­kai rend­szer­ben

Tovább
Biztonságos archiválás

Biz­ton­sá­gos ar­chi­vá­lás

Ada­tok men­té­se a GDPR ren­de­let­nek meg­fe­le­lő­en

Tovább
Sérülékenység vizsgálat

Sé­rü­lé­keny­ség vizs­gá­lat

Biz­ton­sági ré­sek ja­ví­tá­sa és tá­mo­ga­tás

Tovább

Biztonságos archiválás

Folyamatosan terjed az elektronikus dokumentumkezelés, de még így is hatalmas mennyiségben keletkeznek papír alapú dokumentumok.
Magyarországon évente 100 kg papír fogy el egy lakosra számítva, ez 20 000 A4 oldalnak felel meg (2016-os adat).
"A cégeknek - főleg a kkv szektornak - folyamatos gondot okoz a papír alapú adathordozók tárolása, digitalizálása."
A GDPR rendelet bevezetésével kiemelt fontosságúvá vált a személyes adatokat tartalmazó dokumentumok védelme, ebbe beletartoznak a papír alapú dokumentumok is.

A leginkább érintett szervezetek a kkv szektor mellett:

 • Egészségügy - mert az orvosi adatok kiemelten védendő személyes adatnak számítanak,
 • oktatási intézmények,
 • további önkormányzati feladatokat ellátó cégek:​
  • parkolással foglalkozó cégek
  • szociális támogatásokkal foglalkozó szervezetek
  • stb

De ide tartoznak a jogi szervezetek is:

 • ügyvédek,
 • közjegyzők,

valamint a

 • könyvelőirodák,
 • a bérszámfejtéssel,
 • HR tevékenységgel foglalkozó cégek egyaránt.

kkv szektor - egészségügy - oktatás - önkormányzat - jog - HR

Ezek a cégek ma csak kis százalékban képesek megfelelni az alapvető adatvédelmi követelményeknek. Főbb problémák a dokumentumok tárolásában és archiválásában:

A megfelelő tárolás = helyigény, biztonságos tárolás sokszor nem megoldható = drága
Archiválás, dokumentumok digitalizálása = munkaigényes munka + eszközigény = drága

Erre adhat megoldást a külső irattározási és archiválási szolgáltatás.

Irattározás

Cégünk rendelkezik megfelelő védettségű (tanúsított) adattárolásra és irattárolásra alkalmas ingatlannal.

 • 24 órás őrzés
 • kamerarendszer
 • beléptetőrendszer

Vállaljuk, hogy az ügyfelektől elszállítjuk az archív dokumentumokat, és azokat megfelelő módon tároljuk. Amennyiben az ügyfélnek szüksége van egy archív anyagra, azt futárszolgálattal kiszállítjuk a telephelyére.

Elektronikus irattározás

Az ügyfelek részére kialakításra kerül egy egyedi, biztonságos dokumentumkezelő rendszer. A rendszert az ügyfél igényei és iratkezelési szempontjai, szabályzata alapján állítjuk be. A szolgáltatás keretében nagy teljesítményű eszközökkel digitalizálásra kerülnek az ügyfél adatai.
A digitalizált iratokon automatikusan elvégzünk egy szövegfelismerést, valamint az igények szerint ellátjuk kulcsszavakkal a könnyebb kereshetőség érdekében. A digitalizált iratokat feltöltjük az ügyfél dokumentum kezelő rendszerébe, ahonnan azok biztonságosan és az iratkezelési valamint az adatvédelmi előírásoknak megfelelően hozzáférhetőek.
Az iratkezelő/archiváló/digitalizáló rendszer az alábbi módon épül fel:

 • Nagy kapacitású helyi adattároló rendszer a védett ingatlanban
 • Naplózott és felügyelt helyi adatrögzítés, beolvasás
 • Védett felhő alapú elérés biztosítása
 • Biztonsági mentések

A digitalizált dokumentumokat az ügyfél az általunk biztosított védelmi rendszer használatával bárhonnan, bármikor szabadon elérheti.