Termékeink

NTSS védelmi rendszer

In­for­ma­ti­kai vé­del­mi rend­szer

NTSS vé­del­mi rend­szer

Tovább
Biztonságos kommunikációs eljárások

Biz­ton­sá­gos kom­mu­ni­ká­ci­ós el­já­rá­sok

Adat- és kom­mu­ni­ká­ci­ó­vé­de­lem

Tovább
Személyre szabott IT védelem

Sze­mély­re sza­bott IT vé­de­lem

In­for­ma­ti­kai biz­ton­ság a nap 24 órá­já­ban

Tovább
Dokumentumkezelés

Do­ku­men­tum­ke­ze­lés

Kor­sze­rű do­ku­men­tum­tá­ro­lás in­for­ma­ti­kai rend­szer­ben

Tovább
Biztonságos archiválás

Biz­ton­sá­gos ar­chi­vá­lás

Ada­tok men­té­se a GDPR ren­de­let­nek meg­fe­le­lő­en

Tovább
Sérülékenység vizsgálat

Sé­rü­lé­keny­ség vizs­gá­lat

Biz­ton­sági ré­sek ja­ví­tá­sa és tá­mo­ga­tás

Tovább

Dokumentumkezelés

A dokumentumkezelés az írás feltalálása óta fontos feladat, hiszen az elkészült iratokat, ügyiratokat rendszerezetten kell ahhoz tárolnunk, hogy a rajtuk található információkhoz hozzáférhessünk. Ezt a rendszerezést saját magunkon kezdtük, a céges dokumentumtárunk – beleértve a cég alapítása óta készült összes irat elektronizált verzióját – illetve a projektjeink teljes dokumentációja is a saját magunk által testreszabott és kollégáink által napi szinten használt ECM rendszerben kerül tárolásra.

A rendszerezési igény érvényes kis- és nagyvállalati, vagy akár oktatási, közigazgatási szinten is – a napi működés során előállított dokumentumokat lehetőleg automatizált, jól áttekinthető és kereshető elektronizált irattárakban célszerű tartani. Mikor dokumentumtárat tervezünk, elmondjuk az ügyfélnek, hogy ez az eszköz nem hónapokig, hanem hosszú évekig fog működni, mindent úgy kell megtervezni és implementálni benne, hogy akár 5-10 év múlva is azt nyújtsa, amit elvárunk tőle: a dokumentumok átlátható rendszerét. Mindezeket sok százezer dokumentum, sok-sok felhasználó és az évek során elkövetkező sok-sok változás esetén is biztosítani kell.

Munkatársaink az elektronikus dokumentumtárak – beleértve egyszerű iktatási megoldásokat is -, csoportmunka és iratkezelő megoldások tervezésében, fejlesztésében is óriási tapasztalattal rendelkeznek. Projektjeinkben kizárólag a piacvezető, nyílt forráskódú alapokra építkező ECM terméket használjuk, melynek teljes magyar nyelvű lokalizációját mi készítjük, beleértve a kézikönyveket, az oktatási anyagokat és a prezentációkat is.

Nagyvállalati – sok-százezres, illetve milliós dokumentumszámú – rendszerek mellett készítünk kimondottan kisvállalkozások számára testreszabott installációkat is, melyeket folyamatos műszaki és szakmai támogatással értékesítünk. Az ECM-hez magyar nyelvű támogatást biztosítunk, prezentációkat tréningeket tartunk felhasználói, üzemeltetői és fejlesztői szinten is.

Tevékenységi körünkbe tartozik a cégek, szervezetek dokumentumkezelési folyamatainak átvilágítása, javaslattétel az optimalizációra és elektronizálásra, az informatikai elemek implementációja, a bevezetés támogatása, illetve az “Iratkezelési szabályzat” megfelelő módosítása is.

Kiváló hazai fejlesztő partnereinkkel közösen sok sikeres projektet tudhatunk magunk mögött, ahol ECM backend-del valósítottunk meg komplex üzleti megoldásokat.

Az általunk testreszabott rendszerek az ingyenes Community Edition és az Enterprise licencekkel is használhatók.

Néhány extra modul, melyeket az ECM-hez készítettünk:

 • Vírusellenőrző modul
 • OCR modul (szkennelt dokumentumokból kereshető PDF-eket készít, tokenizálva, szavakra indexel)
 • Vonalkód, illetve QR-kód modul (QR-kódban tárolt adatok importja, vonalkód alapú szortírozás)
 • Automatikus dokumentum szortírozó modul, automatikus, konvenció szerinti fájlnév és mappa-struktúra képzés
 • Meta-adat alapú szortírozás, folyamatkezelés reguláris kifejezések alapján
 • Share felület bővítések, dinamikus adattartalom, érték-kiegészítések törzsadatok alapján, stb.
 • Opcionális saját fejlesztésű HTML5 alapú dokumentumkezelő felület
 • Képkezelő modul (EXIF-extra, GPS, transzformációk, geo-lokáció, arc-detektálás)
 • PDF hitelesítő modul
 • PDF dokumentumok szeparátor oldalak szerinti darabolása, metaadat kinyerés reguláris kifejezések alapján
 • HA Cluster megoldások Community Edition-re is
 • Replikációs megoldások kialakítása több telephelyes környezetben
 • CMIS alapú migráció, integráció
 • xHTML alapú riport modul dokumentumok, folyamatok és audit riportolásra
 • Riport-szerver – Office sablonokkal, tömeges és időzített riport generálás akár külső adatforrásokból is
 • Teljes körű hozzáférés-audit kezelés és riport-rendszer
 • Egyedi fejlesztésű ügyviteli rendszer illesztés
 • ERP rendszer illesztés
 • Iktató modul és iktató rendszer illesztés
 • Tömeges iratszkennelő megoldás (PDF, OCR, szeparátor oldalak kezelése, metaadatozás)
 • Extra SSO megoldások (pl.: Microsoft WS-Federation, Shibboleth)
 • Magyar felhasználói felület
 • Magyar nyelvű felhasználói és adminisztrátori kézikönyvek
 • Irodai MFP-k (Xerox, Canon, Epson, HP, stb.) illesztése WebDAV, FTP, CIFS protokollon – közvetlen szkennelés
 • stb.

Szívesen veszünk részt rendszerek migrációjában, ahol meglévő, akár rendezetlen dokumentumtárakat konvertálunk – modellek, szabályok segítségével áttekinthető, fenntartható formában biztosítjuk a dokumentumokat a felhasználók számára. Komoly tapasztalattal rendelkezünk CMIS (Content Management Interoperability Services) interfészen keresztüli dokumentumtár-, illetve egyéb rendszer-kapcsolatok kialakításában.

A dokumentumkezelő rendszer kialakítása során munkatársaink konzulensként igyekeznek a hasonló projektekben szerzett tapasztalataikat megosztva „best practice” megoldásokat mutatni az ügyfélnek, hogy a lehető legrövidebb idő alatt kialakíthassa a számára leginkább megfelelő rendszert.