Üzletágaink

Vagyonvédelmi divízió

Vagyonvédelmi divízió

Humán és technikai védelem,
facility management

Tovább
IT divízió

IT divízió

Informatika és információbiztonság

Tovább
Business Intelligence divízió

Business Intelligence divízió

Magánnyomozás, védjegyvédelem

Tovább
Védelem Akadémia

Védelem Akadémia

Továbbképzés és szakmai fejlődés

Tovább

Business intelligence divízió

Kockázatelemzés, kockázatkezelés

Koc­ká­zat­e­lem­zés, koc­ká­zat­ke­ze­lés A kockázatkezelés (Risk Management) a vállalkozás üzletmenetét, gazdálkodását, működésének bármely feltételét veszélyeztető körülményeket vizsgálja, és ad megoldást a felmerülő problémára.
Az elemzés kiterjed egy cég külső partneri kapcsolataira, beszállítóira, vevőire, fizetőképességükre, a környezetre, humánpolitikai kérdésekre, a kulcspozíciók, kulcsemberek védelmére, az etikai kódexre, a belső rezsim szabályaira (titokvédelem, vagyonvédelem, IT védelem, beléptető rendszerek), elemi károk, rendkívüli események, környezeti károk vizsgálatára, a rend fenntartásának biztosítására.
Felkészült szakembereinkkel átfogó kockázatkezelési tevékenységet és felmérést készítünk azzal a céllal, hogy azonosítsuk a visszaéléseket, jogsértéseket, az okokat, csökkentsük a veszteségeket a személyek, termékek, információk és készletek védelme érdekében.

Auditálás

Au­di­tá­lás Vállaljuk cégek, intézmények vagyonvédelmi átvilágítását, biztonsági auditálását. Ezt a munkát komoly tapasztalattal rendelkező, szakértő kollegáink végzik. Célunk nemcsak a hibák feltárása, hanem a megfelelő megoldás vagy megoldások ajánlása is.

Kockázatelemzés, kockázatkezelés

Biz­ton­sá­gi koc­ká­zat­ke­ze­lés Felderítés és monitoring:

  • Folyamatos sajtófigyelés a helyi médiában, rendszeres jelentések készítése a helyi bűnüldöző hatóságok által az érintett ország(ok)ban végrehajtott rajtaütésekről, intézkedésekről.
  • Adatbázis és jelentések készítése többek között a kidolgozott tevékenységekre, felmérésekre, képzésekre/ tájékoztatásra alapozva, valamint a riportok visszaküldése a megrendelőnek.

Partneri viszony kialakítása és kapcsolattartás a helyi szabályozó szervekkel a megrendelő munkatársaival együttműködve annak érdekében, hogy megfelelően tájékozottak legyenek az illegális kereskedelemhez kötődő ügyekben.
Támogatás és segítség nyújtása az illegális kereskedelemből származó termékek piacról történő eltávolítását célzó stratégia kidolgozásához.
Képzés és tájékoztatás az értékesítési munkatársak, disztribútorok, ügyfelek és hatóságok számára.

Biztonsági vizsgálat

Biz­ton­sá­gi vizs­gá­lat Piacmegfigyelés:

  • Érdemi adatok gyűjtése a területen piaci információk gyűjtésén / csapda-értékesítéseken / önálló értékesítéseken keresztül / Hamisítás és szabadalombitorlás.
  • Márkavédelmi vizsgálatok, melynek célja az elkövetők azonosítása, a büntetőeljárás, illetve a polgári bírság és a pénzbírság.

Védjegysértés:

  • kereskedelmi titkok ellopásának kivizsgálása.

Szabályozással kapcsolatos vizsgálatok (versenyellenes gyakorlatok, szankciók stb.)

Hamisított termékek felderítése informatikai elemző háttérrel

Ha­mi­sí­tott ter­mé­kek fel­de­rí­té­se in­for­ma­ti­kai elem­ző hát­tér­rel Napjaink egyik legnagyobb problémája a hamisítás és az termékek illegális forgalmazása.
A hamisítás a teljes termelési szektort érinti, pl. a mezőgazdaságot, vegyipart, élelmiszeripart, ruhaipart, az alkatrészgyártást és az elektronikai ipart egyaránt.
Kifejlesztettünk egy olyan alapszoftvert, amely képes megadott kulcsszavakra keresni, és kiegészítettük nyelvi támogatással és egy speciális “machine learning” technológiával, amivel taníthatóvá válit a szoftver.
A tanulási fázis végén a rendszerünk csaknem automatizáltan és nyelvfüggetlenül képes keresni olyan hatalmas strukturálatlan “adatbázisban”, mint maga az internet.
Rendszerünk képes arra, hogy folyamatosan kutassa az interneten megjelenő új hirdetéseket, adatbázis építsen a fellelt termékekről, és monitorozza az interneten forgalmazott termékek jellemzőit.
Kutatásunkhoz szükség van egy teljes körű listára, amely alapinformációkat tartalmaz a forgalmazott termékekre vonatkozóan.
A rendszer automatikusan értékeli ezeket az adatokat és egy listát készít belőlük. A monitorozás során fellelt anomáliákról minden esetben jelzést küld.
Az automatikus riasztásokban rögzített alapadatokat OSINT technika segítségével kibővítjük.
Tapasztalataink alapján a fenti jellemzők ellenőrzésével az alábbi illegális kereskedelmi tevékenységek szűrhetők ki:

  • hamisított termékek kereskedelme
  • lopott termékek kereskedelme
  • illegális (adott országban nem forgalmazható) termékek kereskedelme
  • termékek kereskedelmével összefüggő egyéb illegális cselekmények (pl. adóelkerülés)