Üzletágaink

Vagyonvédelmi divízió

Vagyonvédelmi divízió

Humán és technikai védelem,
facility management

Tovább
IT divízió

IT divízió

Informatika és információbiztonság

Tovább
Business Intelligence divízió

Business Intelligence divízió

Magánnyomozás, védjegyvédelem

Tovább
Védelem Akadémia

Védelem Akadémia

Továbbképzés és szakmai fejlődés

Tovább

Vagyonvédelmi divízió

Objektumvédelem

Ob­jek­tum­vé­de­lem Komplex rendészeti tevékenységünk egyik meghatározó formája az objektumvédelem, ami a legnagyobb volumenű szolgáltatásunk, melyet vállalatok, intézmények részére végzünk. Az őrzés-védelmi feladatok ellátását jól felkészített, feladatra orientált alkalmazottaink magas színvonalon, korszerű technikával biztosítják. Bizonyítják ezt referenciáink, amelyek között több multinacionális cég is található.

Távfelügyeleti akciószolgálat

Táv­fel­ü­gye­le­ti ak­ció­szol­gá­lat Stratégiai ágazatunk az elektronikus távfelügyelet. A felügyeleti központ az ország egész területéről képes fogadni a jelzéseket. Kiemelt területeinken 24 órás készenléttel akciócsoport működik. Riasztás esetén a speciálisan képzett munkatársaink az erre a célra felszerelt gépkocsival, illetve nagy teljesítményű motorkerékpárral megjelennek a védett objektumnál, és megteszik a szükséges intézkedéseket.

Jelszavunk a megelőzés

Spe­ci­á­lis szol­gá­la­tok Személy- és vagyonőreinknek kulturált megjelenést biztosítunk speciális formaruháinkkal, a saját magas követelményeinket és a megrendelő cég arculatát tükröző igényességnek megfelelően. Szükség szerint hatékonyan alkalmazunk munkakutyákat. A kutyás védelmi rendszer tervezését, telepítését, a munkakutya kiképzését magas színvonalon, országosan és különböző világversenyeken is elismert mesterkiképzőink végzik.

Recepció szolgáltatás

Re­cep­ció szol­gál­ta­tás A recepciós feladatot ellátó munkatársaink minden esetben jól képzett, idegen nyelvet beszélő szakemberek. Megrendelőnk biztos lehet abban, hogy az érkező ügyfelei udvarias fogadtatásban részesülnek. Recepciósunk a látogatás menetét, illetve az azt megelőző várakozást udvariasan, szakszerűen fogja menedzselni.

VIP testőr szolgáltatás

VIP test­őr szol­gál­ta­tás Komoly sikereket mutathatunk fel a rendezvénybiztosítás, valamint a testőrszolgáltatás szakterületén. Nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező szakembergárdánkkal képesek vagyunk speciális feladatok végrehajtására.

Postázó szolgáltatás

Ál­ta­lá­nos iro­dai ki­se­gí­tő szol­gál­ta­tás

 • teljes körű postai ügyintézés
 • nyomtatási, másolási feladatok ellátása
 • irattári tevékenység ellátása
 • gépjárműflotta kezelés
 • szálloda foglalás, repülőjegy ügyintézés
24 órás távfelügyeleti rendszerek

24 órás táv­fel­ü­gye­le­ti rend­sze­rek A 7/24-es integrált távfelügyeleti rendszer telepítését nagyobb vállalatok számára ajánljuk. A rendszer lényege, hogy a vállalat területén lévő számítógépes központba fut be az összes jelzés, pl. elektronikus riasztóközpont, tűzjelző és videórendszer, beléptetőrendszer, épületfelügyeleti rendszer stb., a 24 órás diszpécser szolgálat pedig azonnal meg tudja tenni a szükséges intézkedéseket. A vagyonvédelemhez szorosan kapcsolódó szolgáltatásunk az információvédelem. Napjainkban a számítástechnikai és egyéb információk védelme egyre jobban előtérbe kerül, igény esetén nagy tapasztalattal rendelkező kollegáink elkészítik a cégre egyedileg érvényesülő információvédelmi tervet.

Biztonságtechnika

Biz­ton­ság­tech­ni­ka

 • Biztonságtechnikai riasztó- és jelzőrendszerek, kamerarendszerek tervezése, telepítése és karbantartása
 • Cégek, intézmények számára beléptetőrendszerek, tűzjelző rendszerek tervezése, telepítése és szervizelése
 • Térfigyelő rendszerek tervezése, telepítése és szervizelése
Tűzvédelmi rendszerek

Tűz­vé­del­mi rend­sze­rek Komplett tűz- és füstjelző rendszerek és berendezések kiépítése, üzemeltetése és karbantartása a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzatnak megfelelően.

 • ügyfélorientált, megoldásközpontú hozzáállás
 • egyénre szabott tervezés
 • tűz- és füstvédelmi rendszerek széles tartománya
 • tűzvédelmi rendszerek ellenőrzése
 • tűzvédelmi projektek telepítésének szakértői tevékenyége
Takarítás

Ta­ka­rí­tás és ál­lag­meg­ó­vás A szakszerű karbantartás és állagmegóvás lényeges része a takarítás. Ez biztosítja az ingatlan értékének megőrzését, és csökkenti a felújítási munkák idő előtti szükségességét. A takarítás a bizalmi jellegű szolgáltatások körébe tartozik, amit cégünk megrendelőink teljes megelégedésére végez.

Gépparkunk korszerű, a kor követelményeinek minden szempontból megfelelő berendezésekből áll, munkaeszközeink az adott feladatra optimálisan kiválasztott elemekből tevődnek össze. Alkalmazott technológiáink a környezetbarát tisztító- és vegyszerekre épülnek.A megfelelően tervezett és szakszerűen végrehajtott takarítás igen komolyan tudja befolyásolni az adott vállalkozásról kialakított képet, ugyanakkor pozitív hatással van a dolgozókra.

Szolgáltatási területeink

 • irodaépületek, egyéb intézmények napi és nagytakarítása
 • ipari felülettisztítás
 • élelmiszeripari üzem mikrobiológiai takarítása
 • éttermi konyhák takarítása
 • speciális takarítási feladatok ellátása
Kert- és tereprendezés Hóeltakarítás

Kert- és te­rep­ren­de­zés Cégünk magasan képzett kertészeti szakemberei komplett megoldásokat nyújtanak a legkülönbözőbb kertészeti kihívásokra. Az egyszerűbb munkánktól kezdve a komoly szakértelmet igénylő kertgondozásig minden specifikus feladatot megoldunk.

 • egyszerűbb kertészeti feladatok ellátása (fűnyírás, fás szárú növények kivágása és metszése)
 • komplex kertgondozási feladatok (füvesítés, öntözőrendszerek telepítése)
 • kreatív, egyénre szabott megoldások (kertépítés és növénykompozíciók készítése)

Vállaljuk megrendelőink számára az objektumhoz tartozó utak, járdák, valamint egyéb felületek komplett hó- és síkosság mentesítését, valamint jégoldását.

 • gyors, precíz munkavégzés
 • környezetbarát anyagok és technológiák használata
 • képzett szakemberek