Védelem Holding Zrt.

Magunkról

A Védelem Holdingról

Az Ön nyu­gal­má­ért!

Tovább
Híreink

Hí­re­ink

A Védelem Holding Zrt. fon­to­sabb ese­mé­nyei és ren­dez­vé­nyei

Tovább
Vezetősg

Ve­ze­tő­ség

Cé­günk me­nedzs­ment­je

Tovább
Az elmúlt 30 év képekben

Az el­múlt 30 év ké­pek­ben

Vissza­te­kin­tés az utób­bi év­ti­ze­dek­re

Tovább

Bemutatkozás

Magunkról

A biztonság alapvető igény, amelynek teljesülnie kell ahhoz, hogy az emberek és a különbözõ szervezetek nyugalomban éljenek, és hatékonyan működhessenek. Ezt az igényt felmérve alakítottuk ki stratégiánkat, komplex szolgáltatásokat nyújtva mind magánemberek, mind pedig a gazdálkodó szervezetek számára. Bízunk abban, hogy Cégünk a legjobb megoldásokat kínálja Önnek.
A Védelem Holding Zrt. 1990-ben alakult, 100%-ban magyar családi vállalkozás. Működési területünk az ország egészét lefedi.

Minősítéseink

A minősítések évenként felülvizsgálatra kerülnek, ami külső, független szakértők ellenőrzése által is folyamatosan garantálja szolgáltatásaink egyenletesen jó szakmai színvonalát.

ISO 9001

ISO nem­zet­kö­zi mi­nő­sí­tés

ISO 9001:2015
2018

ISO 27001

In­for­má­ci­ó­biz­ton­sági Irá­nyí­tá­si Rend­szer

ISO 27001:2013
2018

ISO 14001

Kör­nye­zet­i­rá­nyí­tá­si Ta­nú­sít­vány

ISO 14001:2015
2018

ISO 18001

Mun­ka­he­lyi egész­ség­vé­del­mi és biz­ton­ság­irá­nyí­tá­si mi­nő­sí­tés

OHSAS 18001:2007, MSZ 28001:2008
2018

AQAP

AQAP Ka­to­nai Mi­nő­ség­ü­gyi Rend­szer

AQAP 2120:2009
2013

A biztonság specialistája

Emberi és műszaki erőforrásainkat arra szenteljük, hogy elsőrangú szolgáltatásokat, nagyfokú biztonságot nyújtsunk megrendelőinknek, ezzel is hozzájárulva céljai megvalósitásához.”

A Védelem Holding Zrt. hitvallása

Ajánlja szolgáltatásait, ezen belül a minőséget, a megbízhatóságot, vagyis a biztonságot, a nap 24 órájában, az év 365 napján folyamatosan.”

Részlet a Védelem Holding Zrt. biztonságpolitikájából

Kollégáinknál válogatási feltétel a lojalitás a megbízóhoz és Cégünkhöz egyaránt.”

Részlet a Védelem Holding Zrt. etikai kódexéből

Inkább megelőzni, mint észlelni a hiányosságot.”

A Védelem Holding Zrt. minőségpolitikája
ISO9001-2008
American Chamber of Commerce in Hungary
Cégünk a Facilities Management Committee tagja.
Nemzetközi Testőr és Biztonsági Szolgálatok Szövetsége
Cé­günk tag­ja a Sze­mély-, Va­gyon­vé­del­mi és Ma­gán­nyo­mo­zói Szak­mai Ka­ma­rá­nak, ill. a Nem­zet­kö­zi Test­őr és Biz­ton­sá­gi Szol­gá­la­tok Szö­vet­sé­gé­nek